skenfrdehu

Cenník poskytovania sociálnych služieb

Nezisková organizácia SUN RISE Dom pre seniorov,

Bzovícka 38, 851 07 Bratislava

 

S rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu

 

Bez rozhodnutia odkázanosti na sociálnu službu

 

Klient bez diabetickej stravy (racionálna strava)

 Odborné činnosti:

 

 Odborné činnosti:

 
 

  pomoc pri odkázanosti 

150 € 

pomoc pri odkázanosti

150 € 

 

  základné sociálne poradenstvo              

0 € 

základné sociálne poradenstvo                 

0 €

 

  sociálna rehabilitácia  

0 € 

  sociálna rehabilitácia  

0 € 

 

 Obslužné činnosti:

 

Obslužné činnosti:

 
 

  Stravovanie 8,30/deň

249 € 

  Stravovanie 8,30/deň

249 € 

 

  Ubytovanie

300 € 

Ubytovanie

620 €

 

ďalšie činnosti

0 €

ďalšie činnosti

0 €

 

upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva

0 €

upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva

0 €

 

 Spolu

699 € 

Spolu

1019 €

 

S rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu

 

Bez rozhodnutia odkázanosti na sociálnu službu

 

Klient s diabetickou stravou

 Odborné činnosti:

 

 Odborné činnosti:

 
 

  pomoc pri odkázanosti 

150 € 

 pomoc pri odkázanosti 

150 € 

 

  základné sociálne poradenstvo                 

0 € 

 základné sociálne poradenstvo                 

0 € 

 

sociálna rehabilitácia  

0 € 

 sociálna rehabilitácia  

0 € 

 

 Obslužné činnosti:

 

 Obslužné činnosti:

 
 

 Stravovanie 9,70/deň

291 € 

 Stravovanie 9,70/deň

291 € 

 

 Ubytovanie

300 € 

 Ubytovanie

620 € 

 

ďalšie činnosti

0 €

ďalšie činnosti

0 €

 

upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva

0 €

upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva

0 €

 

 Spolu

 741 € 

 1061 €

 

S rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu

 

Bez rozhodnutia odkázanosti na sociálnu službu

 

Klient s nízko bielkovinovou stravou

 Odborné činnosti:

 

 Odborné činnosti:

 
 

 pomoc pri odkázanosti 

150 € 

 pomoc pri odkázanosti 

150 € 

 

 základné sociálne poradenstvo                 

0 € 

 základné sociálne poradenstvo                 

0 € 

 

 sociálna rehabilitácia  

0 € 

 sociálna rehabilitácia  

0 € 

 

 Obslužné činnosti:

 

 Obslužné činnosti:

 
 

 Stravovanie 8,50/deň

255 € 

 Stravovanie 8,50/deň

255 € 

 

 Ubytovanie

300 € 

 Ubytovanie

620 € 

 

ďalšie činnosti

0 €

ďalšie činnosti

0 €

 

upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva

0 €

upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva

0 €

 

 Spolu

 705 €

 1025 €

Zabezpečovanie záujmovej činnosti, úschova cenných vecí ak o to klient požiada, pracovná terapia, aktivačná, rekreačná a duchovná činnosť a pod.

Spôsob a podmienky úhrady za poskytovanú sociálnu službu.

Prijímateľ sociálnej služby platí poskytovateľovi úhradu za poskytovanú sociálnu službu, najneskôr do 01. v mesiaci prevodom na účet poskytovateľa: číslo účtu 2942007491/1100.

Go to top