Ďakujeme za sponzorský dar od obchodnej spoločnosti Tesco, ktorá poskytla našim klientom hygienické potreby, potraviny, pitie, ovocie a iné dobroty. Ďakujeme, za spestrenie nášho jedálnička a za záujem, ktorý nás veľmi potešil.foto sponzoring Tesco